+31(0)73-5236150 | info@lioneventsupport.com

  

6 belangrijke punten
bij het aanvragen van
een evenementenvergunning

Voor de meeste evenementen is een evenementenvergunning nodig. Bij een vergunning geeft de gemeente toestemming voor het evenement. Het krijgen van een vergunning valt of staat bij en goede voorbereiding. Mocht u steken laten vallen, dan kan uw evenement in gevaar komen.

Belangrijke onderdelen van een vergunningstraject

Gemeente

In welke gemeente gaat het evenement plaatsvinden? De regelgeving kan verschillen van gemeente tot gemeente.

Vergunning of melding

Voor de meeste evenementen is een complete evenementenvergunning nodig. In sommige gevallen volstaat een meldingsplicht. Daarnaast zijn er evenementen die niet vergunning of meldingsplichtig zij. Denk hierbij aan bedrijfsevenementen op eigen terrein. Wij raden aan om in deze gevallen toch een melding te doen bij de gemeente en hulpdiensten. Zodat zij op de hoogte zijn van het feit dat er een event is, en dat er dus op en ongebruikelijk tijdstip mensen op het terrein zijn.

Juiste papieren

Voor het aanvragen van een vergunning heeft u de juiste papieren nodig. Welke papieren dit zijn verschilt per gemeente. De gegevens die u vaak moet aanleveren zijn: veiligheidsplan, draaiboek, risicoanalyse, plattegronden m.b.t. de inrichting van het terrein of de locatie, bouwboeken van tenten en objecten, omgevingsvergunningen (AERIUS berekeningen, uitstoot CO2), ecologische quickscan, Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning moet u in het bezit zijn van een eHerkenning.

De duur van een aanvraag

Begin altijd op tijd met een vergunningsaanvraag. Hoelang dit traject duurt verschilt per gemeente. De gemeente heeft voor het geven van een vergunning de tijd nodig om een goede risico-inventarisatie te maken.

Kosten

Aan vergunningen zitten legeskosten verbonden. Hoe hoog deze kosten zijn hangt af van de grootte van het evenement. Ook verschillen de kosten per gemeente. De kosten voor de vergunning moet u altijd meenemen als kostenpost in uw begroting.

Meerdere vergunningen

Het kan zo zijn dat u naast de vergunning voor uw evenement ook nog andere vergunningen of ontheffingen nodig hebt. Denk hierbij aan parkeerontheffing, optochtvergunning, geluidsontheffing of een vergunning voor het schenken van alcoholische dranken.

Voorkom fouten en een lang vergunningstraject

Bij een vergunningaanvraag zit een fout is een klein hoekje. Voor je het weet keurt de gemeente uw aanvraag af en bent u een tijd verder. Dit kan veel stress en tijdsdruk opleveren. Geen zorgen: Bij Lion Event Support verzorgen wij het hele vergunningentraject voor u. Hiermee kunt u veel tijd en uiteindelijk ook geld besparen. Hier hebben wij ook een blog over geschreven. Lees nu ook waarom een technisch producent geld oplevert voor jouw organisatie

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op, dan bespreken we samen de mogelijkheden met u.

Contact

Lion Event Support mocht al voor vele events de technische en facilitaire productie verzorgen. Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? We gaan graag met u in gesprek!

+31(0)73-5236150 | info@lioneventsupport.com